Valbeveiliging ook voor u?

Het Arbobesluit (wet) verplicht opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen om er bij het ontwerp al voor te zorgen dat (ver)bouwen, reinigen, inspectie en onderhoud, zowel in de uitvoeringsfase als ook in de gebruikersfase, veilig en gezond uitgevoerd kan worden. De opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw is zich dit in het algemeen niet bewust. Toch laat dezelfde opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw regelmatig personen toe op zijn dak voor de benodigde werkzaamheden en/of inspecties.

 

Arbobesluit

 

Boven de 2.5 meter dienen er voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Bij de herziening Arbowet/Arbobesluit per 1 januari 2007 worden de normen genoemd in de beleidsregel 3.16 voortaan opgenomen in art. 316 van het Arbobesluit. Ook op/aan bestaande gebouwen van vóór 1997 moet er op een veilige wijze onderhoud gepleegd kunnen worden.

 

Aansprakelijkheid

 

Wie is verantwoordelijk dan wel aansprakelijk? De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden. Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer de gebouweigenaar/gebruiker/werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

 

Valbeveiliging advies

 

Gebouwbeheerders en gebouweigenaren (bijvoorbeeld VvE’s) zijn zich niet altijd bewust van deze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor bijvoorbeeld valbeveiliging. Een goed advies over valbeveiliging en het correct toepassen ervan kan (juridische) problemen voorkomen en bovenal levens redden.

LIDL & VERTIC celebrate their one year of collaboration!

Hekwerk Lidl

Veilig werken op alle daken van alle Lidl filialen is het streven van deze mooie winkelketen. Voor ons als fabrikant van valbeveiliging is dat een uitdaging waarin wij graag onze tanden zetten.

 

Dit is Lidl

 

Lidl is internationaal actief en bekend bij een breed publiek. En Lidl heeft oog heeft voor veiligheid in alles wat men doet. Wat Lidl betreft mag dus geen enkele situatie onveilig zijn. Onze opdracht was dan ook om voor alle daken van Lidl een betrouwbare en gebruiksvriendelijke valbeveiliging oplossing te maken.

 

Een goed resultaat

 

Uiteraard hebben we alles uit de kast gehaald om ook dit project mogelijk te maken. Wij denken graag in mogelijkheden, volledig passend bij de wensen en eisen van al onze klanten. In samenspraak met Lidl is daarom door ons hekwerk op maat ontwikkeld, welke er voor zorgt dat op alle filialen veilig en comfortabel op hoogte gewerkt kan worden.

 

Nieuwsgierig?

 

Klik dan snel hier voor een korte impressie. Of neem gerust contact op en wij gaan je direct helpen naar de beste oplossing.

Retour en haut