Evolutie EN795 normering

De EN795:1996 normering is gewijzigd in een nieuwe versie, de EN795:2012. Deze nieuwe EN795:2012 normering is van toepassing in alle Europese landen. De nieuwe normering stelt nog hogere eisen aan fabrikanten en zorgt zodoende voor meer veiligheid van de klanten c.q. gebruikers.

 

Wat is er veranderd?

 

  • De voorwaarden voor het gebruik van een borgingspunt met meerdere gelijktijdige gebruikers worden gedefinieerd in aanvullende technische specificaties aan de standaard: TS 16.415:2013. : TS 16.415:2013. Dus de minimale weerstand van een borgingspunt wordt verhoogd naar: 12KN voor 1 persoon, 13KN voor 2; 14KN voor 3 …
  • De testmethoden worden geharmoniseerd voor alle klassen A, B, C, D, E
  • Het gebruik van een kabelklem is nu verboden in veiligheidslijnen
  • Voor veiligheidslijnen moet de fabrikant middels een (deflectie)berekening aantonen welke krachten vrijkomen op de constructie bij een mogelijke val.

 

Let op!

 

  • Een borgingpunt welke alleen is gecertifieerd conform de EN795 Klassa A normering geeft geen garantie voor compatibiliteit met een levenslijnsysteem
  • De fabrikant moet kunnen aantonen dat de sterkte van het borgingspunt groter is dan de maximale vrijgekomen kracht welke gegenereerd wordt aan het einde van de levenslijn bij een val.

Wacht dus niet langer en installeer alleen nog valbeveiliging welke aan de EN795:2012 normering voldoet.

Goed te weten. Al van toepassing zijnde valbeveiligingssystemen van Delta Plus Systems zijn al gecertificeerd en beschikbaar conform de nieuwe EN795:2012 normering.

 

 

Find out more about our commitments and ISO 14 001 standard here.

Retour en haut